XVI konferencja o profilaktyce raka piersi - podsumowanie

Powrót do aktualności

18 października 2016 odbyła się XVI konferencja o profilaktyce raka piersi pt. ”Profilaktyka przede wszystkim”, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Konferencję objął swoim patronatem Prezydent Sosnowca, p. Arkadiusz Chęciński. Dlaczego taki tytuł spotkania? Jak każdy wie, lepiej zapobiegać niż leczyć. W niedalekiej przyszłości co czwarty Polak zachoruje na chorobę nowotworową, dlatego wierzymy, że takie akcje są potrzebne. W Polsce około 17 tysięcy kobiet zapada na nowotwór piersi. Niewątpliwy jest fakt, że choroba ta zbiera coraz większe żniwo. Mamy nadzieję, że te spotkania i prelekcje wygłoszone przez dzisiejszych profesjonalistów przybliżą nam znaczenie profilaktyki raka piersi i nie tylko. Wydaje się nam, że już dużo wiemy na ten temat, ale statystyki są inne - prawie 5 tysięcy z tych kobiet umiera, ponieważ zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Wiemy, że wszelkie działania profilaktyczne mają sens i są bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że wszystkie Panie i Panowie obecni na sali wzięli sobie do serca potrzebę samobadania piersi, co jest przez większość lekarzy uważane za podstawę profilaktyki. Badanie to ma przewagę nad innymi, bo jest zawsze dostępne, nieinwazyjne i bezpłatne. Nasze działania zmierzają do zmniejszenia śmiertelności z powodu raka piersi. Zachorowaniu na raka piersi się nie zapobiegnie, ale wczesne wykrycie daje większą szansę na wyleczenie i dłuższe życie. Do swojej inicjatywy pozyskałyśmy sprzymierzeńców, którzy przybyli na to spotkanie: posłankę Beatę Małecką-Libera, Prezydenta Miasta Sosnowca - p. Arkadiusza Chęcińskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca - p. Annę Jedynak, Przewodniczącego Rady Miasta - p. Wilhelma Zycha, Dyrektora MZZL - p. Joannę Sekułę, dyrektorów, lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli całej służby zdrowia z Sosnowca i województwa śląskiego, przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Sanepidu, ZUS-u, Hospicjum, Caritasu, przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu Sosnowca, młodzież z sosnowieckich szkół wraz z opiekunami, amazonki z województwa śląskiego, przyjaciół i nasze rodziny. Oficjalnego otwarcia XVI konferencji dokonał Zastępca Prezydenta – p. Anna Jedynak, która gratulowała członkiniom takich akcji i życzyła owocnego spotkania. Pierwszą prelekcję pt. „Nowoczesna profilaktyka raka piersi i chorób nowotworowych” wygłosił dr n. med. Andrzej Kałmuk, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej, specjalista pediatrii oraz ordynator Oddziału Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Drugą prelekcję pt. „Pakiet onkologiczny - wpływ na szybkość diagnostyki i włączenia terapii” wygłosiła mgr Anna Koczotowska, koordynator pakietu onkologicznego i koordynator poradni onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim. Trzecią prelekcję pt. „Pokonaj lęk, zbadaj się - motywacja do badań w profilaktyce raka piersi” wygłosiła mgr psychologii p. Mariola Lassota-Bujak. Ostatnią prelekcję pt. „Zdrowe odżywianie a choroby nowotworowe” wygłosiła dietetyk kliniczny p. Agnieszka Bilik. Prelegenci przybliżyli tematy w bardzo dostępny i zrozumiały sposób, każdy na sali mógł się dowiedzieć, czym jest choroba nowotworowa, gdzie znaleźć pomoc w przypadku, jak usłyszy diagnozę, jak pokonać lęk przed pójściem do lekarza i co mamy spożywać, aby sobie pomóc w walce z chorobą nowotworową. Goście, którzy zabrali głos w dyskusji to posłanka na Sejm RP p. Beata Małecka-Libera, Ordynator Chirurgii Ogólnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego dr Dariusz Dusza, dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu Pani Sławomira Kuźmicka, dr Stefan Madej - właściciel mammobusu, który stwierdził małe zainteresowanie kobiet badaniami mammograficznymi. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, p. Zbigniew Podraza, który z powodu wcześniej zaplanowanych zobowiązań nie mógł uczestniczyć w konferencji przysłał list, w którym napisał: "Z wielkim uznaniem odnoszę się do inicjatyw podejmowanych przez Państwa Stowarzyszenie. Prężnie działając, organizując wiele spotkań czy wykładów Stowarzyszenie przyczyniło się do podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat choroby nowotworowej piersi oraz jej profilaktyki. Liczę, że w przyszłości nie zabraknie Państwu pomysłów, energii, poświęcenia i zaangażowania w działania na rzecz kobiet z tą chorobą. Życzę dalszych sukcesów, osiągnięcia zaplanowanych celów, oby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania". Za te i wszystkie słowa wyrażone przez gości serdecznie dziękujemy, dodają one siły do dalszych działań w tym obszarze. Przewodnicząca Jadwiga Krupa w imieniu własnym i wszystkich Amazonek podziękowała wszystkim za udział w tym spotkaniu, które jest dla nas bardzo ważne. Czujemy, że zdrowie kobiet w naszym mieście nie jest obojętne, że tak interesujące prelekcje poszerzyły wiedzę na temat profilaktyki raka piersi, bo rak wcześnie wykryty daje szansę na wyleczenie i w związku z tym na dłuższe życie. Szczególne podziękowania kierujemy do Władz Miasta Sosnowca za przychylność i wsparcie działalności Stowarzyszenia. Na zakończenie wysłuchaliśmy programu artystycznego w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 12 w Sosnowcu, które wniosły radosny promyk na tak poważnym spotkaniu. Następnie uczestnicy konferencji udali się na poczęstunek. Sponsorami XVI konferencji byli: Pofam-Poznań, Amoena i Ofilame Cosmetics, którym bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie.